Categorie: Minima

  • MEE & de Wering

    MEE & de Wering helpt alle inwoners van Noordwest-Holland. Met vragen over geld, wonen, werken, mantelzorg, leven met een beperking en meer. We zijn er voor iedereen, dus ook voor jou!

  • Voedselbank Alkmaar e.o.

    De Voedselbank heeft als hoofddoelstelling: Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk niet redden. Daarnaast wil onze stichting verspilling van goed voedsel voorkomen.

  • Kledingbank N-Holland Noord

    Kledingbank N-Holland Noord helpen mensen aan kleding in heel Noord Holland Noord