De Hoofdzaak is een zelfregie- en herstelorganisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Bij De Hoofdzaak kun je deelnemen aan allerlei herstelactiviteiten. Ze zijn actief in de regio’s de Kop van Noord-Holland, Westfriesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Locatie Alkmaar
Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar

T: 072- 514 33 80 (ma t/m vr 10.00-16.00)
E: info-a@rcodehoofdzaak.org

Visie
De Hoofdzaak streeft naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid erbij horen en kunnen meedoen, kunnen herstellen en perspectief hebben.

Herstel is een persoonlijk en uniek proces waarin je de draad van je leven weer oppakt en je leven opnieuw inhoud en richting geeft.

Missie
De Hoofdzaak verbindt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren we activiteiten, cursussen en projecten die voortkomen uit de initiatieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die activiteiten, cursussen en projecten zijn kleinschalig en innovatief en erop gericht dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfregie krijgen op het eigen herstel en betekenis kunnen geven aan de eigen ervaringen. Ook versterken we de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving door collectieve belangenbehartiging, zodat zij (weer) een gewaardeerde rol in de samenleving kunnen innemen.