Centrum voor Jeugd & Gezin Alkmaar

Het CJG is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien. We zijn er voor alle (aanstaande) ouders en verzorgers, voor kinderen en jongeren en voor professionals en vrijwilligers uit de gemeente Alkmaar.

“Je hoeft geen grote problemen te hebben om hulp te zoeken”

Het CJG biedt preventieve en lichte ondersteuning. Is er meer nodig, dan geven we intensieve ondersteuning en hulp of schakelen we, in overleg met het gezin, specialistische hulp in.

Je bent van harte welkom! Je kunt langskomen, mailen of bellen. Alle hulp en advies van het CJG is gratis. Het CJG is er voor alle Alkmaarse kinderen, jongeren, hun ouders en verzorgers. Net als jij willen wij dat je kind gezond en veilig opgroeit. Wij ondersteunen je daar graag bij. Je kunt ons bellen en mailen of binnenlopen bij een van de locaties van het CJG. 

Bij het CJG hebben we respect voor iedereen. Om de afstand tot elkaar te verkleinen, gebruiken we op onze website de je/jij-vorm. Deze persoonlijke, informele aanspreekvorm past daar volgens ons goed bij. We spreken over het kind, als we jongen/meisje of zoon/dochter bedoelen en als we spreken over ouders, dan bedoelen we ook pleegouders en verzorgers.

We staan achter het standpunt dat ‘niet perfect’ ook goed genoeg of voldoende kan zijn. Realistische verwachtingen hebben kan voorkomen dat je teveel van jezelf en je kind verwacht. Wanneer je kind teleurgesteld is als iets niet (helemaal) gelukt is, praat erover en laat duidelijk merken dat die gevoelens er ook mogen zijn. Prijs je kind als het zijn best gedaan heeft en niet alleen als je kind het hoogst haalbare gehaald heeft.

Prestatiedruk onder jongeren is iets van de laatste jaren en veel jongeren hebben daar last van. Dat uit zich in stress en kan op de lange termijn ook zorgen voor vermoeidheid of depressieve klachten. Daarom is het belangrijk dat je prestatiedruk en stress niet te veel ziet als iets ‘wat erbij hoort’. 

Onze professionals zijn bekend bij huisartsen en op de kinderopvangorganisaties, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en wijkcentra bij jou in de buurt. Wij werken samen met deze partners en staan voor je klaar. Het maakt niet uit wáár of hóe een vraag binnenkomt, we helpen je op weg. Samen vinden we antwoord op grote en kleine vragen, bijvoorbeeld over zwanger worden, eet- en slaapproblemen, het zindelijk maken van je peuter, pesten, angsten, ruzies tussen kinderen, koppig gedrag of het omgaan met alcohol en drugs. Samen met jou zoeken we naar oplossingen die voor jou en je gezin werken.