Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is er in elke regio, ook in Alkmaar. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Je kunt je aanmelden om in aanmerking te komen voor een steungezin, maar ook om je als steungezin op te geven.

Oorsprong

Stichting Buurtgezinnen is een sociale onderneming, opgericht in 2015 door pedagoog en (pleeg)moeder Leontine Bibo. Door gezinnen die het moeilijk te hebben te koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt, wil Buurtgezinnen voorkomen dat problemen in gezinnen verergeren. Buurtgezinnen wil eraan bijdragen dat kinderen thuis in hun eigen gezin kunnen (blijven) opgroeien. Onder het motto: Opvoeden doen we samen, werkt Buurtgezinnen mee aan een maatschappij waar we elkaar weer meer helpen met het grootbrengen van kinderen. En met succes! Meer dan 115 gemeenten hebben zich sinds 2015 aangesloten bij Buurtgezinnen en voor meer dan 4.500 gezinnen vonden we al een steungezin.